Succesvolle proef 'Blokje Om' krijgt vervolg

20-07-2018 - Oldenzaal

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Asterstraat in Oldenzaal krijgt de succesvolle proef van het concept ‘Blokje om’ een vervolg. In opdracht van WBO Wonen worden in korte tijd 29 woningen gesloopt en 25 woningen teruggebouwd door Dura Vermeer Bouw Hengelo.

 

Blokje om
Met het ‘Blokje om’ concept krijgen bewoners in een kort tijdbestek een compleet nieuw huis op de bestaande plek in hun vertrouwde buurt. Oldenzaal had vorig jaar de primeur van ‘Blokje om’ met de sloop en nieuwbouw van vier woningen aan de Bentinckstraat.

 

Een geslaagd concept
De proef van het ‘Blokje om’ concept was geslaagd. Niet alleen WBO Wonen en Dura Vermeer waren blij met het resultaat, ook de bewoners waren erg tevreden over het concept. Daarom heeft WBO Wonen besloten om, samen met Dura Vermeer, het concept ‘Blokje om’ ook toe te passen in de Asterstraat.

 

Sloop en nieuwbouw in de Asterstraat
In de Asterstraat worden 29 woningen gesloopt. Hier komen 25 woningen voor terug. De woningen worden in vijf weken gesloopt en nieuwgebouwd. Bewoners kiezen zelf of ze wel of niet terug willen keren naar een nieuwbouwwoning. Enkele bewoners hebben ervoor gekozen te verhuizen naar een andere plek.

 

Gasloos
Voor de woningen aan de Asterstraat is het concept ‘Blokje om’ verder doorontwikkeld. Zo worden de woningen niet meer aangesloten op het gas. Hiermee sluiten WBO Wonen en Dura Vermeer aan bij een doelstelling uit het regeerakkoord: het verminderen van CO2-uitstoot.

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Donderdag 19 juli hebben Dick Mol, directeur – bestuurder WBO Wonen, en Koert Terhürne, directeur Dura Vermeer, de samenwerking officieel gemaakt met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

 

Planning
Dit jaar nog start Dura Vermeer met de sloop en nieuwbouw van de eerste vier woningen. WBO Wonen verwacht dat in 2019 de overige woningen worden gesloopt en de nieuwbouw wordt afgerond.